Bd. 4, Nr. 2 (2016)

Computerlinguistik und Bibliotheken / Computational Linguistics and Libraries

Inhaltsverzeichnis

Editorial: Computerlinguistik und Bibliotheken
Michael Franke-Maier, Andreas Ledl
42-47

Artikel / Articles

Christian Winterhalter
48-59
Noah Bubenhofer, Klaus Rothenhäusler
60-71
Konstantin Baierer, Philipp Zumstein
72-83
Martin Toepfer, Andreas Oskar Kempf
84-97
Peter Kraker, Christopher Kittel, Asura Enkhbayar
98-103
Clemens Neudecker, Georg Rehm
104-116